Ślub cywilny – cena, przebieg, formalności | SPRAWDŹ

Ślub cywilny – cena, przebieg, formalności | SPRAWDŹ

Ślub cywilny wymaga odpowiedniego przygotowania. Sprawdź, gdzie się udać, jakie dokumenty przygotować i ile będzie kosztował Twój ślub.

Wizyta w USC przed ślubem

By ustalić datę ślubu należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego przynajmniej jeden miesiąc przed ślubem. Jest to istotne, ponieważ zgodnie z przepisami małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia o tym, że nie wiecie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. W szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony.

Pamiętajcie, że zapewnienie ważne jest przez 6 miesięcy od daty jego złożenia. Jeżeli w tym czasie nie weźmiecie ślubu będziecie musieli złożyć je ponownie.

W trakcie wizyty w USC ustalicie datę ślubu, zostaniecie poproszeni o dostarczenie danych świadków, będziecie musieli okazać dowód opłaty skarbowej, jaką należy wnieść za sporządzenie aktu małżeństwa oraz, jeżeli będziecie brali ślub cywilny w plenerze, dowód opłaty za ślub poza urzędem.

Jeżeli zdecydowaliście się na ślub cywilny w plenerze, to będziecie musieli złożyć wniosek o ślub poza urzędem.

Ile będzie kosztował ślub cywilny dowiecie się w dalszej części artykułu.

Jakie dokumenty do ślubu cywilnego?

Przed wizytą w USC przygotujcie następujące:

 • wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) – do okazania
 • dowód opłaty skarbowej – możecie zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na konto urzędu
 • jeśli jest potrzebne – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa
 • jeśli będziecie korzystali z pomocy pełnomocnika – zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem
 • jeśli nie masz polskich aktów stanu cywilnego (a jesteś obywatelem Polski), przygotuj:
  • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia
  • a jeśli byłeś wcześniej w związku małżeńskim, przygotuj zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa

W jakim urzędzie można wziąć ślub cywilny?

W przypadku ślubu cywilnego nie obowiązuje rejonizacja, dlatego można go wziąć w dowolnym urzędzie na terenie całej Polski.

To rozwiązanie jest szczególnie korzystne w sytuacji, gdy miejsce Wasze wesela jest bardzo oddalone od USC w miejscu Waszego zameldowania.

Jak wygląda ślub cywilny?

Jak wygląda ślub cywilny?

Ślub cywilny to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu. Warto poznać, jak on przebiega, by wiedzieć, czego spodziewać się, podczas tej uroczystości.

Po przybyciu do miejsca ceremonii urzędnik poprosi Was oraz świadków o dowody osobiste lub paszporty, by potwierdzić Wasze dane osobowe.

Po tej formalności urzędnik rozpocznie ceremonię, wygłaszając mowę na temat powagi małżeństwa. Po przemowie kierownik USC zapyta Was, czy zamierzać się pobrać i jeśli usłyszy z Waszej strony twierdzącą odpowiedź, to poprosi Was o złożenie oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński.

Jako Państwo młodzi zostaniecie poproszeni o powtarzanie następujących słów za kierownikiem urzędu:

„Świadom praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z … i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.”

Po złożeniu oświadczeń woli urzędnik stwierdzi zawarcie związku małżeńskiego, a Wy będziecie mogli wymienić się obrączkami.

Następnie, razem ze świadkami, zostaniecie poproszeni o złożenie podpisów na akcie małżeństwa. Po czym otrzymacie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu. 

Wybór nazwiska w trakcie ślubu cywilnego

Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, zostaniecie poproszeni o złożenie oświadczenia o przyszłym nazwisku. Musicie zdecydować, jakie nazwisko będziecie nosili po ślubie i jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci.

Po ślubie możecie:

 • zachować swoje dotychczasowe nazwiska
 • do swojego nazwiska dodać nazwisko współmałżonka. To nazwisko może mieć tylko dwa człony (nazwisko dwuczłonowe) na przykład Nowak-Kowalska
 • zdecydować się na jedno z waszych nazwisk, które będzie waszym wspólnym nazwiskiem

Jeśli nie złożycie oświadczenia o przyszłym nazwisku zachowacie swoje dotychczasowe nazwiska.

Jeśli po ślubie będziecie nosić różne nazwiska, musicie zdecydować jakie nazwisko będą nosiły wasze przyszłe dzieci. Możecie wskazać, że dziecko będzie nosiło nazwisko jednego z was albo nazwisko, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Jeśli nie złożycie zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci – będą nosiły nazwisko dwuczłonowe, które powstanie z połączenia waszych nazwisk (nazwisko matki i dodane do niego nazwisko ojca).

Ile trwa ślub cywilny?

Ślub cywilny to uroczystość, która trwa zwykle 15-20 minut. Na specjalne życzenie Państwa młodych uroczystość ta może zostać przedłużona np. o czas wygłoszenia własnej przysięgi małżeńskiej, którą  Państwo młodzi mogą wygłosić po wypowiedzeniu treści oficjalnej przysięgi małżeńskiej. Potrzebna jest do tego zgoda kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Ślub cywilny – ktoś może go wziąć?

Ślub cywilny możecie wziąć, jeśli:

 • jesteście pełnoletni
 • nie jesteście w związku małżeńskim
 • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem
 • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść)
 • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana)

Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Ślub cywilny z cudzoziemcem – jakie dokumenty?

Ślub cywilny z cudzoziemcem – jakie dokumenty?

W przypadku ślubu cywilnego, w którym jedna z osób jest obcokrajowcem ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub).

Dodatkowo osoba ta powinna mieć odpis aktu swojego urodzenia, bądź jeśli była w przeszłości w związku małżeńskim, to odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba ta nie jest już w związku małżeńskim. Cudzoziemiec spoza UE musi mieć również ważny paszport.

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Ile kosztuje ślub cywilny?

Ślub cywilny w urzędzie oraz poza nim będzie wymagał wniesienia kilku opłat:

 • obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł
 • dodatkowa opłata za ślub poza urzędem na wasze życzenie wynosi 1 000 zł
 • opłata za wydanie decyzji o wcześniejszej dacie ślubu wynosi 39 zł
 • opłata za zaświadczenie o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela Polski poza granicami kraju wynosi 38 zł
 • opłata za oprawę muzyczną wynosi od 50 do 200 zł
 • opłata za dokument o braku przeciwwskazań do zawarcia związku małżeńskiego przez osobę, którą się rozwiodła bądź owdowiała wynosi 22 zł

Ile kosztuje ślub cywilny za granicą?

Opłata konsularna za zawarcie związku małżeńskiego w innym kraju na terenie Unii Europejskiej wynosi 500 euro i należy ją uiścić gotówką w dniu ślubu.

Jak długo czeka się na ślub cywilny?

Ślub może odbyć się nie szybciej niż miesiąc po tym, jak podpiszecie zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Data ważności zapewnienia to 6 miesięcy od dnia podpisania, zatem będziecie mieli 5 miesięcy na wytypowanie daty ślubu.

W szczególnych przypadkach czas oczekiwania na ślub cywilny po podpisaniu zapewnienia może ule skróceniu. Wśród ważnych pobudek może być np. ciąża lub choroba.

Kto może udzielić ślubu cywilnego?

Zgodnie ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224) zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub jego zastępcą.

Uprawnienia do udzielenia ślubu mają również wójt, burmistrz oraz prezydent miasta.

Czy ślub cywilny może odbyć się bez świadków?

Nie, obecność dwóch świadków jest konieczna, by ślub mógł zostać skutecznie zawarty. Świadkami mogą być dwie dowolnie wskazane osoby, nie ma tutaj znaczenia płeć czy stan cywilny. 

Ślub cywilny w plenerze

Ślub w plenerze jest piękną formą uroczystości, która w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Jak zorganizować plenerowy ślub i o czym należy pamiętać?

Przeczytaj poradnik: Jak zorganizować ślub cywilny w plenerze krok po kroku

Źródła:

www.gov.pl/web/gov/wez-slub-cywilny

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych